Promýšlet Evropu dvacátého století:

Evropa sjednocená/rozdělená

1. ročník doktorandské vědecké konference

19. dubna 2012 v Brně

 

Konference Promýšlet Evropu dvacátého století: Evropa sjednocená/rozdělená se zaměřuje především na kontrast mezi konfliktem a spoluprací. Nejen vzájemná rivalita, ale i kooperace jsou dva hlavní fenomény, které výrazně formovaly evropské dějiny od konce 19. století až do současnosti. S ohledem na stále probíhající události spjaté s koncem 20. století je konference časově ohraničena léty 1914-1989, což lze považovat za dva hlavní milníky evropských dějin minulého století.

 

Tematicky je konference rozčleněna do tří sekcí, které se vždy zaměřují na jeden z hlavních proudů moderních dějin: mezinárodní a politické otázky, hospodářské dějiny a konečně kulturní dějiny. Jednotlivé sekce jsou dále rozděleny do tří bloků, jež se vždy shodně věnují problematice idejí, mocenským zápasům a krizovým situacím. Každá ze sekcí by měla, kromě jiného, přinést odpovědi na otázky a zároveň demonstrovat, jak se Evropa ve 20. století dokázala vyrovnávat s problémem konfliktu a spolupráce, a tím přispět k ucelenějšímu obrazu moderních evropských dějin.

 

 

 

Sekce

 

Mezinárodní vztahy a politická spolupráce

Hospodářská spolupráce

Kulturní spolupráce

 

 

Koncept konference lze stáhnout zde.

Copyright © 2012-2018 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno