Promýšlet Evropu dvacátého století:

Evropa sjednocená/rozdělená

Organizační pokyny

 

Místo konání konference

 

Archiv VUT v Brně

 

Klatovská 427/18a

602 00 Brno

 

GPS lokace

 

šířka: 49° 12’ 37.4126752" N

délka: 16° 35’ 41.7640686" E

 

 

 

  • termín odevzdání příspěvku: 8. dubna 2012
  • délka předneseného příspěvku by se měla pohybovat do rozpětí max. 20 minut
  • délka příspěvku do kolektivní monografie max. 20 normostran (včetně poznámek pod čarou a seznamu literatury)
  • parametry příspěvku lze stáhnout zde
  • příspěvek posílejte na e-mail: prispevek@historiaeuropeana.eu

 

Příspěvek

 

Copyright © 2012-2018 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno