Promýšlet Evropu dvacátého století:

Evropa sjednocená/rozdělená

Příspěvek

 

  • termín odevzdání příspěvku: 8. dubna 2012
  • délka předneseného příspěvku by se měla pohybovat do rozpětí max. 20 minut
  • délka příspěvku do kolektivní monografie max. 20 normostran (včetně poznámek pod čarou a seznamu literatury)
  • parametry příspěvku lze stáhnout zde
  • příspěvek posílejte na e-mail: prispevek@historiaeuropeana.eu

 

Copyright © 2012-2017 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno