Promýšlet Evropu dvacátého století:

Proměny hranic

2. ročník doktorandské vědecké konference

10. a 11. duben 2013 v Brně

 

Druhý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který se uskuteční 10. a 11. dubna 2013 a ponese podtitul Proměny hranic, navazuje na předchozí setkání doktorských studentů a mladých vědeckých pracovníků zabývajících se evropskými dějinami dvacátého století. Vítáme příspěvky zaměřené na posuny hranic mezi státy či mezi rozsáhlejšími celky, které budou dále sledovat proměny hranic na geopolitické, mezinárodní, sociálně-hospodářské nebo kulturní rovině. Proměnami hranic se rozumí jejich vznik a zánik, posouvání, překonávání a celkově fenomén proměnlivosti hranic, který se odrazil v samotném vnímání hranic. To vše v mezinárodním rozměru a mezinárodních souvislostech. Zohledněny by měly být příčiny těchto změn, dopad a jejich vliv na dějinný vývoj v Evropě v průběhu dvacátého století, zejména mezi léty 1900 až 1989.

 

 

 

Pozvánku lze stáhnout zde.

Copyright © 2012-2018 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno