Promýšlet Evropu dvacátého století:

Proměny hranic

Registrace

 

Organizační pokyny

 

Přihláška

 

 • registrační formulář je možné stáhnout zde
 • termín odevzdání přihlášky: 15. ledna 2013
 • vyplněný formulář přihlášky posílejte na e-mail: historia.europeana@seznam.cz, do předmětu e-mailu uveďte "přihláška + jméno"

 

Konferenční poplatek

 

 • pro uhrazení konferenčního poplatku vyčkejte na potvrzení přijetí Vaší přihlášky!
 • výše konferečního poplatku činí: 500 CZK (20 EUR)
 • termín uhrazení konferenčního poplatku: 10. února 2013

 

 • číslo účtu (CZ): 2200367834/2010 (CZK)
 • BIC (SWIFT) kód: FIOBCZPP
 • IBAN: CZ94 2010 0000 0022 0036 7834
 • variabilní symbol: 100413

 • číslo účtu (SK): 2200367834/8330 (EUR)
 • BIC (SWIFT) kód: FIOZSKBA
 • IBAN: SK08 8330 0000 0022 0036 7834
 • variabilní symbol: 100413

 

 • Prosím, nezapomeňte vyplnit své jméno!

Příspěvky

 

 

 • termín odevzdání příspěvku: 17. března 2013
 • délka předneseného příspěvku by se měla pohybovat do rozpětí 20 minut
 • jazyky konferenčního jednání: čeština, slovenština, angličtina

 

 • délka příspěvku do kolektivní monografie: 20-30 normostran (včetně poznámek pod čarou, anotace, klíčových slov a seznamu literatury)
 • každý příspěvek musí dodržovat parametry odborného textu (představení použité metodologie, primární a sekundární literatury)

 

 • parametry příspěvku lze stáhnout zde

 

 • příspěvek posílejte na e-mail: historia.europeana@seznam.cz, do předmětu e-mailu uveďte "příspěvek + své jméno"

 

 • Organizátoři si vyhrazují právo nepublikovat příspěvky, které nesplní dané požadavky. Dále upozorňujeme autory, že všechny příspěvky budou procházet recenzním řízením.

 

 

 

Místo konání konference

 

Zasedací sál zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

Žerotínovo nám. 449/3

602 00 Brno

 

GPS lokace

 

šířka: 49.1987464 N

délka: 16.6044352 E

 

 

 

Copyright © 2012-2018 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno