Promýšlet Evropu dvacátého století:

Konflikty beze zbraní

Organizační pokyny

 

 

 • termín odevzdání příspěvku: 31. březen 2014
 • délka předneseného příspěvku: 15 minut
 • všechny přednesené příspěvky musí být doprovázeny přehlednou vizuální prezentací v angličtině
 • jazyky konferenčního jednání: čeština, slovenština, angličtina

 

 • délka příspěvku do kolektivní monografie: 15-25 normostran (včetně poznámek pod čarou, anotace, klíčových slov a seznamu literatury; 27000-45000 znaků)
 • každý příspěvek musí dodržovat parametry odborného textu (představení použité metodologie, primární a sekundární literatury)

 

 • parametry příspěvku lze stáhnout zde

 

 • příspěvek posílejte na e-mail: historia.europeana@seznam.cz, do předmětu e-mailu uveďte "příspěvek + své jméno"

 

 • Organizátoři si vyhrazují právo nepublikovat příspěvky, které nesplní dané požadavky. Dále upozorňujeme autory, že všechny příspěvky budou procházet recenzním řízením.

 

 

 

Zasedací sál zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

Žerotínovo nám. 449/3

602 00 Brno

 

GPS lokace

 

šířka: 49.1987464 N

délka: 16.6044352 E

 

 

 

Registrace

 

Příspěvky

 

Místo konání konference

 

Přihláška

 

 • registrační formulář je možné stáhnout zde
 • termín odevzdání přihlášky: 31. leden 2014
 • vyplněný formulář přihlášky posílejte na e-mail: historia.europeana@seznam.cz, do předmětu e-mailu uveďte "přihláška + jméno"

 

Konferenční poplatek

 

 • pro uhrazení konferenčního poplatku vyčkejte na potvrzení přijetí Vaší přihlášky!
 • výše konferečního poplatku činí: 600 CZK (24 EUR)
 • termín uhrazení konferenčního poplatku: 14. únor 2014

 

 • číslo účtu (CZ): 2200367834/2010 (CZK)
 • BIC (SWIFT) kód: FIOBCZPP
 • IBAN: CZ94 2010 0000 0022 0036 7834
 • variabilní symbol: 100413

 • číslo účtu (SK): 2200367834/8330 (EUR)
 • BIC (SWIFT) kód: FIOZSKBA
 • IBAN: SK08 8330 0000 0022 0036 7834
 • variabilní symbol: 100413

 

 • Prosím, nezapomeňte vyplnit své jméno!

Copyright © 2012-2018 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno