Promýšlet Evropu dvacátého století:

Konflikty beze zbraní

Příspěvky

 

 

  • termín odevzdání příspěvku: 31. březen 2014
  • délka předneseného příspěvku: 15 minut
  • všechny přednesené příspěvky musí být doprovázeny přehlednou vizuální prezentací v angličtině
  • jazyky konferenčního jednání: čeština, slovenština, angličtina

 

  • délka příspěvku do kolektivní monografie: 15-25 normostran (včetně poznámek pod čarou, anotace, klíčových slov a seznamu literatury; 27000-45000 znaků)
  • každý příspěvek musí dodržovat parametry odborného textu (představení použité metodologie, primární a sekundární literatury)

 

  • parametry příspěvku lze stáhnout zde

 

  • příspěvek posílejte na e-mail: historia.europeana@seznam.cz, do předmětu e-mailu uveďte "příspěvek + své jméno"

 

  • Organizátoři si vyhrazují právo nepublikovat příspěvky, které nesplní dané požadavky. Dále upozorňujeme autory, že všechny příspěvky budou procházet recenzním řízením.

 

 

 

Copyright © 2012-2017 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno