Promýšlet Evropu dvacátého století

 

Hybatelé dějin?

Organizační pokyny

Registrace

Požadavky na příspěvek

Přihláška a pokyny pro přednášející

 

 • přihláška lze stáhnout zde
 • pokyny pro přednášejí je možné stáhnout zde
 • termín odevzdání přihlášky: 31. ledna 2016
 • vyplněný formulář přihlášky posílejte na e-mail: historia.europeana@seznam.cz, do předmětu e-mailu uveďte "přihláška + jméno"

 

 

Konferenční poplatek

 

 • pro uhrazení konferenčního poplatku vyčkejte na potvrzení přijetí Vaší přihlášky!
 • výše konferečního poplatku činí: 500 CZK (20 EUR)
 • termín uhrazení konferenčního poplatku: 14. února 2016

 

 • číslo účtu (CZ): 2200367834/2010 (CZK)
 • BIC (SWIFT) kód: FIOBCZPP
 • IBAN: CZ94 2010 0000 0022 0036 7834
 • variabilní symbol: bude upřesněn po přijetí Vaší přihlášky

 

 • číslo účtu (SK): 2200367834/8330 (EUR)
 • BIC (SWIFT) kód: FIOZSKBA
 • IBAN: SK08 8330 0000 0022 0036 7834
 • variabilní symbol: bude upřesněn po přijetí Vaší přihlášky

 

 • Prosím, nezapomeňte do kolonky Informace pro příjemce vyplnit své jméno!

 

 

 

 • Termín odevzdání příspěvku: 6. března 2016
 • Délka předneseného příspěvku by neměla přesáhnout 15 minut
 • Jazyky konferenčního jednání budou čeština, slovenština a angličtina, z toho důvodu požadujeme, aby byly všechny přednesené příspěvky doprovázeny přehlednou vizuální prezentací v angličtině

 

 • Délka příspěvku do kolektivní monografie 15–25 normostran (včetně poznámek pod čarou, anotace, klíčových slov a seznamu literatury, 27 000 – 45 000 znaků)
 • Každý příspěvek musí dodržovat parametry odborného textu (představení použité metodologie, primární a sekundární literatury)

 

Parametry příspěvku lze stáhnout zde.

 

 • Příspěvek posílejte na historia.europeana@seznam.cz, do předmětu e-mailu uveďte „příspěvek + jméno“
 • Organizátoři si vyhrazují právo nepublikovat příspěvky, které nesplní dané požadavky; dále upozorňujeme autory, že všechny příspěvky budou procházet recenzním řízením

 

Místo konání konference

Zasedací sál zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

Žerotínovo nám. 449/3

602 00 Brno

GPS lokace

 

šířka: 49.1987464 N

délka: 16.6044352 E

Copyright © 2012-2018 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno