Promýšlet Evropu dvacátého století

 

Rozpady, rozkoly a konce

doktorandská vědecká konference

9. a 10. dubna 2018 v Brně

 

Pátý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který proběhne ve dnech 9. a 10. dubna 2018, bude zasvěcen zvratům, rozpadům a zánikům. Pokusíme se zachytit fenomén proměn a konců z různých úhlů pohledu, odhalit jejich příčiny, analyzovat jejich typické prvky a zamyslet se nad jejich dopady. Námi sledované 20. století se vyznačuje řadou zániků a zvratů jak v kulturní, tak sociální nebo hospodářské sféře. Některé jsou všeobecně známé, jiné probíhaly v pozadí velkých změn. Budeme pátrat po odpovědích na otázky: do jaké míry mají tyto události a ideje pozitivní či negativní vliv na evropské dějiny minulého století? Kdo či co lze zařadit mezi jejich původce? Jakým způsobem se rozvíjely? Staly se dějinnými mezníky? Co dalšího způsobily? A je zánik opravdovým koncem nebo se jedná o začátek něčeho, co teprve odstartuje nové akce či tendence? Během dvou konferenčních dnů si chceme klást tyto otázky a hledat na ně odpovědi.

Příspěvky by měly být zaměřeny jak na širší ideové jevy, tak i na konkrétní události, na aliance a bloky, stejně jako na organizace či hnutí. Cílem výstupu by však nemělo být detailní zaobírání se úzce specifickými či regionálními tématy. Naopak, vystihnutí jejich mezinárodního významu, míry, s jakou se podílely na jiných evropských událostech, nebo hledání paralely napříč kontinentem, to by mělo být jedním z hlavních cílů předkládaných příspěvku. Nechceme popisovat jednotlivé události či myšlenky, ale zajímají nás jejich příčiny, motivace a následný význam. Časově se zaměříme na období mezi počátkem 20. století a rozpadem východního bloku.

 

Copyright © 2012-2018 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno