Promýšlet Evropu dvacátého století

 

Rozpady, rozkoly a konce

Požadavky na příspěvek

  • Termín odevzdání příspěvku: 28. února 2018
  • Délka předneseného příspěvku by neměla přesáhnout 15 minut
  • Jazyky konferenčního jednání budou čeština, slovenština a angličtina, z toho důvodu požadujeme, aby byly všechny přednesené příspěvky doprovázeny přehlednou vizuální prezentací v angličtině

 

  • Délka příspěvku do kolektivní monografie 15–25 normostran (včetně poznámek pod čarou, anotace, klíčových slov a seznamu literatury, 27 000 – 45 000 znaků)
  • Každý příspěvek musí dodržovat parametry odborného textu (představení použité metodologie, primární a sekundární literatury)

 

Parametry příspěvku lze stáhnout zde.

 

  • Příspěvek posílejte na historia.europeana@seznam.cz, do předmětu e-mailu uveďte „příspěvek + jméno“
  • Organizátoři si vyhrazují právo nepublikovat příspěvky, které nesplní dané požadavky; dále upozorňujeme autory, že všechny příspěvky budou procházet recenzním řízením

 

Copyright © 2012-2018 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno