Program 2. dne konference -13. listopadu 2019

 

09:00 – 12:45 Blok C

12:45 – 14:30 Společný oběd

14:30 – 16:15 Blok D

16:20 – 16:30 Slavnostní ukončení

 

 

 

Program 1. dne konference - 12. listopadu 2019

 

09:00 – 10:00 Prezence účastníků

10:00 – 10:30 Slavnostní zahájení

10:30 – 13:20 Blok A

13:20 – 14:00 Pauza na občerstvení

14:00 – 18:00 Blok B

18:30 – 00:00 Večeře a společné posezení

 

 

 

Podrobný program konference bude uveřejněn na podzim 2019.

Promýšlet Evropu 2018

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno

Copyright © 2012-2019 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959