Promýšlet Evropu dvacátého století

 

Mezníky vzpomínané a zapomínané

doktorandská vědecká konference

12. a 13. listopadu 2019 v Brně

 

Šestý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který proběhne ve dnech 12. a 13. listopadu 2019, bude zasvěcen mezníkům, výročím, svátkům a významným dnům v historii. Pokusíme se zachytit fenomén milníků a výročí z různých úhlů pohledu, odhalit příčiny jejich připomínání, instrumentalizaci, a to z pohledu států, skupin, ideových hnutí či jedinců. Budeme analyzovat typické prvky a zamýšlet se nad jejich dopady, a to nejen z politické perspektivy, ale také z hospodářského, kulturního i sociálního úhlu pohledu. Sledovanou tematiku je možné pojmout interdisciplinárně. V rámci našeho dvoudenního setkání budeme pátrat po odpovědích na otázky: Do jaké míry mají přelomová data, výročí a památné dny vliv na evropské dějiny minulého století? Jaký měly účel a koho či co lze zařadit mezi jejich původce, objednavatele a udržovatele? K čemu byly využívány? Jak se v průběhu delšího časového úseku proměňovaly festivity a rituály s nimi spjaté, případně jejich účel? Měly svůj „druhý život“ a co dalšího „způsobily“?

Příspěvky by měly být zaměřeny jak na širší ideové jevy, tak i na konkrétní události. Cílem výstupu by však nemělo být detailní zaobírání se úzce specifickými či regionálními tématy, ale naopak vystihnutí mezinárodního významu, či alespoň širšího kontextu a srovnání. Klademe důraz na obecnější souvislosti – budeme interpretovat příčiny, účel a následný dopad sledovaných jevů. Současně není nutné se držet pouze ustálených milníků, jako jsou v případě československých dějin osmičková či devítková výročí, i když ani těm se explicitně nevyhýbáme. Vítané jsou příspěvky, které analyzují mezníky a jejich udržování také u nemajoritních skupin a hnutí. Časově se zaměříme na období mezi počátkem 20. století a rozpadem východního bloku.

 

Pozvánku lze stáhnout zde.

 

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno

Copyright © 2012-2019 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959