Přihláška a pokyny pro přednášející

 

 • přihláška lze stáhnout zde
 • pokyny pro přednášejí je možné stáhnout zde
 • termín odevzdání přihlášky: 19. května 2019
 • vyplněný formulář přihlášky posílejte na e-mail: historia.europeana@seznam.cz, do předmětu e-mailu uveďte "přihláška + jméno"

 

 

Konferenční poplatek

 

 • pro uhrazení konferenčního poplatku vyčkejte na potvrzení přijetí Vaší přihlášky!
 • výše konferečního poplatku činí: 500 CZK (20 EUR)
 • termín uhrazení konferenčního poplatku: 30. června 2019

 

 • číslo účtu (CZ): 2200367834/2010 (CZK)
 • BIC (SWIFT) kód: FIOBCZPP
 • IBAN: CZ94 2010 0000 0022 0036 7834
 • variabilní symbol: bude upřesněn po přijetí Vaší přihlášky

 

 • číslo účtu (SK): 2200367834/8330 (EUR)
 • BIC (SWIFT) kód: FIOZSKBA
 • IBAN: SK08 8330 0000 0022 0036 7834
 • variabilní symbol: bude upřesněn po přijetí Vaší přihlášky

 

 • Prosím, nezapomeňte do kolonky Informace pro příjemce vyplnit své jméno!

Požadavky na příspěvek

 • Termín odevzdání příspěvku: 13. října 2019

 

 • Konference by měla být místem dialogu a předávání si zkušeností všech zúčastněných, proto považujeme za důležité, aby vystoupení byla stručná (limitem je 15 minut) a srozumitelná.
 • Jazyky konferenčního jednání budou čeština, slovenština a angličtina, z toho důvodu požadujeme, aby byly všechny přednesené příspěvky doprovázeny přehlednou vizuální prezentací v angličtině.
 • Délka příspěvku do kolektivní monografie 15–25 normostran (včetně poznámek pod čarou, anotace, klíčových slov a seznamu literatury, 27 000–45 000 znaků).
 • Každý příspěvek musí dodržovat parametry odborného textu (představení použité metodologie, archivních zdrojů, primární a sekundární literatury).
 • Výstupem z konference bude článek v recenzovaném periodiku či postkonferenční kolektivní monografii.

 

Parametry příspěvku lze stáhnout zde.

 

 • Příspěvek posílejte na historia.europeana@seznam.cz, do předmětu e-mailu uveďte „příspěvek + jméno“.
 • Organizátoři si vyhrazují právo nepublikovat příspěvky, které nesplní dané požadavky; dále upozorňujeme autory, že všechny příspěvky budou procházet recenzním řízením

 

Místo konání konference

Zasedací sál zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

Žerotínovo nám. 449/3

602 00 Brno

 

 

GPS lokace

 

šířka: 49.1987464 N

délka: 16.6044352 E

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno

 

Copyright © 2012-2019 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959