Cíle spolku HISTORIA EUROPENA

Spolek HISTORIA EUROPEANA, který vznikl na jaře 2011, je otevřený všem studentům i akademickým pracovníkům, kteří se věnují moderním evropským dějinám. Zakladateli HE jsou doktorští studenti Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Spolek vznikl ze společné potřeby hlouběji promýšlet nedávné dějiny a klíčové fenomény, které se v nich odehrály. Naší vizí je pořádání konferencí, workshopů a přednášek, určených zejména pro mladé badatele (doktorandy a postdoktorandy) v oboru moderních dějin, mezinárodních vztahů, evropských studií, politologie, právních dějin a dalších příbuzných oborů. Na těchto akcích se mohou setkávat, diskutovat, navazovat kontakty a vzájemně se obohacovat o jiné pohledy a poznatky z ostatních humanitních oborů. Pro naše spolupracovníky a členy jsou neméně cenné také zkušenosti získané při přípravě a organizaci těchto akcí.

Pod záštitou Historického ústavu FF MU členové HE zorganizovali již tři ročníky mezinárodní doktorandské konference Promýšlet Evropu dvacátého století (2012 – Evropa sjednocená/rozdělená, 2013 – Proměny hranic, 2014 – Konflikty beze zbraní, 2016 – Hybatelé dějin?), podíleli se na editování písemných výstupů z uspořádaných konferencí a nyní připravují pátý ročník konference s podtitulem Rozpady, rozkoly a konce.

Pokud Vás naše činnost zaujala, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: historia.europeana@seznam.cz.

Copyright © 2012-2018 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno