PŘEDSEDNICTVO

Předseda: Lenka Pokorná Korytarová

 

1. místopředseda: Jana Škerlová

2. místopředseda: Jana Křehlíková

 

Správní rada: Ondřej Haváč

Martin Hromek

Lenka Pokorná Korytarová

Hana Krutilková

Jana Křehlíková

Jana Škerlová

Ludmila Packová

Předseda a 1. místopředseda jsou statutárním orgánem spolku a zastupují spolek navenek.

Nejvyšším orgánem spolku je členský sněm, který se zpravidla schází jednou ročně.

Copyright © 2012-2018 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno