PŘIHLÁŠKA A ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

 

 

Přihláška

Přihlášku je možné stáhnout zde.

 

 

Členský příspěvek

roční poplatek: 150 CZK / 6 EUR

číslo účtu (CZ): 2200367834/2010 (CZK)

BIC (SWIFT) kód: FIOBCZPP

IBAN: CZ94 2010 0000 0022 0036 7834

číslo účtu (SK): 2200367834/8330 (EUR)

BIC (SWIFT) kód: FIOZSKBA

IBAN: SK08 8330 0000 0022 0036 7834

 

 

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno

Copyright © 2012-2019 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959