PŘEDSEDNICTVO

Předseda: Lenka Pokorná Korytarová

 

1. místopředseda: Jana Škerlová

2. místopředseda: Martin Vitko

 

Správní rada: Ondřej Haváč

Martin Hromek

Petr Husák

Lenka Pokorná Korytarová

Jana Škerlová

Ludmila Tomášková

Martin Vitko

Předseda a 1. místopředseda jsou statutárním orgánem spolku a zastupují spolek navenek.

Nejvyšším orgánem spolku je členský sněm, který se zpravidla schází jednou ročně.

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno

Copyright © 2012-2019 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959