Promýšlet Evropu dvacátého století:

Proměny hranic

Příspěvky

 

 

  • termín odevzdání příspěvku: 17. března 2013
  • délka předneseného příspěvku by se měla pohybovat do rozpětí 20 minut
  • jazyky konferenčního jednání: čeština, slovenština, angličtina

 

  • délka příspěvku do kolektivní monografie: 20-30 normostran (včetně poznámek pod čarou, anotace, klíčových slov a seznamu literatury)
  • každý příspěvek musí dodržovat parametry odborného textu (představení použité metodologie, primární a sekundární literatury)

 

  • parametry příspěvku lze stáhnout zde

 

  • příspěvek posílejte na e-mail: historia.europeana@seznam.cz, do předmětu e-mailu uveďte "příspěvek + své jméno"

 

  • Organizátoři si vyhrazují právo nepublikovat příspěvky, které nesplní dané požadavky. Dále upozorňujeme autory, že všechny příspěvky budou procházet recenzním řízením.

 

 

 

Copyright © 2012-2019 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959