Promýšlet Evropu dvacátého století:

Konflikty beze zbraní

3. ročník doktorandské vědecké konference

9. a 10. duben 2014 v Brně

 

Třetí ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který se uskuteční 9. a 10. dubna 2014 a ponese podtitul Konflikty beze zbraní, navazuje na předchozí dvě setkání doktorských studentů a mladých vědeckých pracovníků zabývajících se evropskými dějinami 20. století. Vítané jsou příspěvky k dějinám evropského kontinentu od první světové války po rozpad východního bloku, které se zaměří na některý z mnoha mezinárodních sporů, jež v daném období evropské státy vedly na poli diplomacie, politiky, hospodářství, kultury i sportu. Autoři se mohou ve svých vystoupeních zabývat jak střety se závažným mezinárodním ohlasem, tak i menšími regionálními konflikty - musí však být dodržen mezinárodní přesah. Hlavním obsahovým limitem je právě mezinárodní charakter zvoleného tématu a období 1914–1989.

 

 

Pozvánku lze stáhnout zde.

Copyright © 2012-2019 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959