Promýšlet Evropu dvacátého století

 

Hybatelé dějin?

Čtvrtý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který se uskuteční 12. a 13. dubna 2016 s podtitulem Hybatelé dějin?, navazuje na tři předchozí setkání doktorských studentů a mladých vědeckých pracovníků zabývajících se evropskými dějinami 20. století. Příspěvky se budou vztahovat k dějinám evropského kontinentu od počátku 20. století po rozpad východního bloku. Zamyslíme se nad tím, které osobnosti, události, organizace či myšlenky byly v průběhu 20. století hybateli evropských dějin. Byly skutečnými hybateli dějin osobnosti, nebo teprve dějinná událost poskytla vhodný prostor k tomu, aby taková osobnost mohla vyrůst? Jaké parametry musela konkrétní událost či osobnost splňovat, aby mohla být interpretována jako dějinná? Měly určité organizace skutečně sílu stát se ve 20. století hybateli dějin a prosadit zásadní změny? Měly převratné myšlenky a nové koncepty sílu změnit svět nebo bylo úsilí jejich tvůrců marné? Nebo je to ještě jinak a klíč k pochopení historických událostí je nutné hledat v úsilí o porozumění masovým hnutím a organizacím? To vše jsou důležité otázky, skrze něž chceme nahlížet více či méně známé události i osobnosti evropských dějin, které se možná v dobové perspektivě jako přelomové nejevily, ale s odstupem času je jako takové vnímáme. Anebo právě naopak jim současníci přikládali dějinný význam, ale později se ukázalo, že je přecenili.

Nechceme však přinášet biografické medailony jednotlivých osobností či pouhý popis událostí. Naší snahou bude na základě výsledků nejnovějšího bádání přinést nové pohledy na zásadní, ale i méně známé události, osobnosti, organizace či myšlenky, které zasáhly do dějin evropské politiky, hospodářství či kultury a také na interpretační rámce s nimi spojené, jež se pokusíme zasadit do celkového kontextu evropských dějin 20. století a do mezinárodních souvislostí.

doktorandská vědecká konference

12. a 13. dubna 2016 v Brně

 

 

HISTORIA EUROPEANA, z.s.

Bořetická 4099/13

628 00 Brno

Copyright © 2012-2019 HISTORIA EUROPEANA, z.s., IČ: 01307959